Pénzügyi megoldások


A világ számos országában konkrét támogatást is adnak az átalakítás hivatalosítása után, hazánkban azonban államilag az autógáz beépítésre nem ad az állam konkrét anyagi támogatást. Cégünk az Erste Bankkal közösen kidolgozott azonban egy pénzügyi konstrukciót, amely keretében megoldható a beszerelés részletfizetéssel. Így elérhető, hogy átalakítassa járművét, és a megtakarított összeget felhasználhatja a havi törlesztési díj befizetéséhez.
 
Részletfizetési lehetőség
Autógáz beszerelés, hitelre akár kezdőbefizetés nélkül.

 

Használt gépjármű, hitel és zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás feltételei
Érvényes 2012.08.15-től

 

1. A finanszírozás célja

Használt személy- és kishaszon gépjármű (3,5 tonna össztömegig) vásárlás, kölcsön gépjárműfedezettel (visszhitel/visszlízing) és hitelkiváltás finanszírozása.

 

Gépjármű vásárlás:
A gépjármű vásárlás történhet márkakereskedőtől, használt autó kereskedőtől és eladótól (magánszemély, gazdasági társaság, stb.) egyaránt.

 

Kölcsön gépjárműfedezettel:
Olyan hitel, vagy pénzügyi lízing konstrukcióban nyújtott finanszírozás, melyet olyan tehermentes gépjárműre vonatkozó vételi jog/tulajdonjog kikötése mellett nyújt az Erste Leasing Cégcsoport, ahol a gépjármű a finanszírozás időpillanatában az Ügyfél tulajdonában van.
Abban az esetben, ha a gépjármű nem az Ügyfél tulajdonában van, akkor a közeli hozzátartozó gépjárműve is elfogadható fedezetként az alábbiak szerint:
hitel esetén a gépjármű tulajdonosa társadósként bevonásra kerül a finanszírozásba. Tulajdonos váltás nem történik.
pénzügyi lízing esetén a motorkerékpár tulajdonosa lesz az Erste Leasing Cégcsoport által finanszírozott Ügyfél.

 

Közeli hozzátartozónak tekintjük a közös háztartásban élő:
házastársakat (kivéve, ha a házastársak bíróság által kiállított közokirattal igazolják a házastársi viszony megszűnését);
élettársi kapcsolatban élőket;
azonos lakcímen élő közvetlen hozzátartozókat.

 

Hitelkiváltás:
Olyan gépjárműhitel/gépjárműlízing, amelyet a saját tulajdonú/lízingelt, terhelt (hitel/lízing fedezetébe vont) gépjármű fedezetére vesz igénybe az Ügyfél a gépjárművet terhelő hitel/lízing kiegyenlítése céljából.
Hitel és pénzügyi lízing esetén az Ügyfél által igényelt hitelösszeg közvetlenül a járművet finanszírozó társaság részére kerül folyósításra.

 

2. Finanszírozást igénybe veheti
Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó, Magyarországon bejelentett lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személy (magánszemély). 18-23 év közötti illetve 65 évnél idősebb magánszemély igénylő esetében 23-65 év közötti társadós szükséges
Minden Magyarországon legalább 1 éve bejegyzett egyéni vállalkozó (18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú személy), gazdasági társaság;
Minden Magyarországon kevesebb, mint 1 éve bejegyezett egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, az alábbi feltételekkel:
Pénzügyi lízing konstrukció
Tag, vagy tulajdonos kezességvállalása
5 MHUF feletti finanszírozási összeg esetén a mindenkori minimális önerő + 10% az elvárt induló részlet
Valamint egyéb gazdálkodó szervezet, valamint speciális szervezetek (Önkormányzat, Egyesület, Ügyvédi Iroda stb.)

akit (amelyet) az Erste Leasing Cégcsoport hitelképesnek minősít. 2/6

 

3. Pénzügyi paraméterek

(A speciális és akciós konstrukciók kivételével a minimálisan finanszírozható összeg 300 000, Ft.)
a. A gépjármű 0-5 éves kora között (életkor < 5 év)

Új és használt személy- és kishaszon gépjármű (3,5 tonna össztömegig) esetén

 

Minimális futamidő: 12 hónap
Maximális futamidő: 60 hónap

 

b. A gépjármű 5 éves korától (életkor 5-7 év)

Minimális futamidő: 12 hónap
Maximális futamidő: Az eszköz életkora a futamidő végén maximum 7 év lehet.

 

Fizetési ütemezés:

Magánszemély és őstermelő esetén: Egyenletes
Gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetén: Egyenletes, Áfa visszaforgatás, egyéni.
Megjegyzés: Hitelkiváltás esetén csak egyenletes fizetési ütemezés engedélyezett.

 

5. A finanszírozható járművek

 • „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető személy- vagy kishaszon-gépjármű (3,5t össztömegig);
 • Finanszírozó a szerződési ajánlat elbírálásakor az Eurotax katalógus (amennyiben a finanszírozó műszaki állapotfelmérést ír elő, akkor az abban meghatározott eladási árat ) szerinti árat veszi alapul;
 • A finanszírozási szerződés megkötés ekor a személygépjármű és a kishaszon-gépjármű nem több mint 6 éves, a lejáratkor pedig nem több mint 7 éves;
 • Per-, teher-, és igénymentes;
 • CASCO fedezetbe vonható;
 • Bérfuvarozásra (pl. taxi), versenyzésre, oktatásra nem használták, nem hatósági alvázszámú, finanszírozáskor sérülésmentes, illetve nem speciális gépjármű;
 • Nem kívánják taxiként, oktató gépjárműként és versenyzésre használni;
 • Amennyiben a finanszírozandó eszköz nem rendelkezik az összes gyári kulccsal vagy indítókártyával, úgy az eszközt az Erste Leasing Cégcsoport kizárólag CASCO-mentes konstrukcióban finanszírozza.
 • A finanszírozható gépjárművek gyártmányát és típusát, a mindenkor hatályos „Finanszírozható gépjárművek listája” tartalmazza.
 • A prémium kategóriába sorolt gépjárművek ebben a konstrukcióban nem finanszírozhatók.

 

6. Festékréteg vastagság mérés eredményének értelmezése és annak hatása a finanszírozásra
Amennyiben a festékréteg vastagság a gépjármű bármely elemén meghaladja a 400 mikron értéket, szakszerűtlenül javítottnak tekintjük a gépjárművet, ezért egy minőségi kategóriával lejjebb kell sorolni az Eurotax ár meghatározásakor a gépjárművet.

 

7. Biztosítási feltételek:
Teljes körű CASCO: a mindenkor hatályos biztosítási feltételek/ tájékoztató szerint;
Igényelhető casco-mentes konstrukció;
Elérhető Integrált casco-s konstrukció
Amennyiben az ügyfél által befizetett saját rész meghaladja a gépjármű vételár ának 70%-át, és a finanszírozott összeg nem több mint 3 000 000,-Ft, akkor a gépjárműre nem kötelező CASCO biztosítást kötni.

 

9. Bírálathoz szükséges dokumentumok
Ügyféldokumentumok:

 

Magánszemély, Őstermelő

 • · Finanszírozási kérelem magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
 • · Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy az új típusú vezetői engedély másolat*
 • · Őstermelő esetén: őstermelői igazolvány másolat
 • · Általános tájékoztató a finanszírozási szerződés megkötését megelőzően
 • · Ügyfél tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (természetes személy)

• Ügyfél tájékoztató nyilatkozatok

 • · Jövedelemigazolás **
 • · Utolsó 2 havi bankszámlakivonat

 

Egyéni vállalkozó

 • · Finanszírozási kérelem magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
 • · Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél vagy az új típusú vezetői engedély másolat*
 • · Vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási számot igazoló dokumentum másolat
 • · Ügyfél tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (vállalkozás)
 • · Kockázatfeltáró nyilatkozat külföldi devizában történő finanszírozás általános kockázatairól” (deviza alapú finanszírozás esetén)
 • · Ügyfél tájékoztató nyilatkozatok
 • · Jövedelemigazolás **

 

Gazdasági társaság

 • · Finanszírozási kérelem gazdálkodó szervezetek részére
 • · Finanszírozási szerződés aláírójának érvényes személyi igazolványa vagy útlevél vagy az új típusú vezetői engedély másolat*
 • · Aláírási címpéldány másolat
 • · Utolsó lezárt év Mérlege és Eredmény kimutatása másolat
 • · Ügyfél tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (vállalkozás)
 • · Kockázatfeltáró nyilatkozat külföldi devizában történő finanszírozás általános kockázatairól” (deviza alapú finanszírozás esetén)

 

Adósnak/Lízingbevevőnek vagy társadósnak/társ lízingbevevőnek, vagy kezesnek rendelkeznie kell a finanszírozandó gépjármű használatához érvényes vezetői engedéllyel, mely engedély számát fel kell tüntetni a finanszírozási kérelemben.
Adószám kötelező feltüntetése a finanszírozási kérelemben.
Nem nyugdíjas korú nyugdíjas Adós/Lízingbevevő esetén: Nyugdíjas Igazolvány.
* A személyi igazolvány aláírást, személyi adatokat, állandó – és ideiglenes lakcímet, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalainak másolata, vagy a személyazonosító igazolvány /útlevél/ új típusú vezetői engedély és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány minden oldalának másolata, vagy az útlevél aláírást, személyi adatokat, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalának és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány minden oldalának másolata szükséges.
** Jövedelemigazolás:
Magánszemély adós esetén: Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, és a legutóbbi kéthavi bankszámlakivonat jövedelem feltüntetésével. Amennyiben nem rendelkezik lakossági folyószámlával vagy nem lakossági folyószámlára kapja jövedelmét (készpénzes kifizetés), úgy az Adóhatóság által kiadott un. adóhatósági jövedelemigazolás (NAV igazolás).
Bankszámla kivonat elfogadásának feltétele: Utolsó 2 havi bankszámlakivonat, amelyről egyértelműen meghatároz ható a bérfizetés ténye és konkrét mértéke.
Nyugdíjas esetén: Nyugdíj szelvény VAGY nyugdíj-részletező és az utolsó 2 havi bankszámlakivonat.
Egyéni vállalkozó esetén: Előző évi adóbevallás és adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás.
Az Erste Leasing Cégcsoport a társadós/társ-lízingbevevő, illetve a kezesek hitelképességét minden esetben az Adósra/Lízingbevevőre vonatkozó módszerek alapján vizsgálja.
A bekérendő dokumentáció köre az Adóstárs/Társ -lízingbevevő és Kezes esetén az „Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően”, Kezes esetén az „Ügyfél tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról” kivételével megegyezik az Adós/Lízingbevevő esetében meghatározottakkal.
Megjegyzés: Társ-lízingbevevőt magánszemélyeknél alkalmazunk, és csak magánszemély lehet.

 

A finanszírozandó gépjárműhöz kapcsolódó szükséges dokumentumok:

 •      Pontosan kitöltött, kereskedő által aláírt, az Erste Leasing Cégcsoport által rendszeresített Gépjármű Műszaki állapotfelmérő lap, melyen az előző Forgalmi Engedély és Törzskönyv szám át kötelezően fel kell tüntetni.
 •      Erste Leasing Cégcsoport szerződött gépjármű- állapotfelmérő partnere által készített független műszaki állapotfelmérés (Erste Leasing Cégcsoport egyedi döntése alapján).

 

Azon gépjárművek esetében, amelyeknél az Erste Leasing Cégcsoport nem ír elő független műszaki állapotfelmérést, azon gépjárművek esetében 7 db fénykép szükséges az alábbiak szerint :

 •      jobb első oldalról átlósan
 •      bal hátsó oldalról átlósan
 •      vezető ülés felől a belsőtér és műszerfal
 •      km-óra állása (ODO vagy Total)
 •      motortérről
 •      alvázszámról
 •      a két gyári kulcsról és a szervizkönyről (ha van)

Belföldön még forgalomba nem helyezett használt gépjárművek esetén továbbá:

 •      Amennyiben az Eladó nem egyezik meg a külföldi számlán szereplő vevővel, úgy adás -vételi szerződés, vagy bizományosi és adásvételi szerződés (Erste Leasing Cégcsoport által rendszeresített nyomtatványon) szükséges
 •      Külföldön kiállított számla

Megjegyzés: Belföldön még forgalomba nem helyezett gépjárművek esetén minden esetben Erste Leasing Cégcsoport szerződött gépjármű- állapotfelmérő partnere által készített műszaki állapotfelmérés szükséges.
5/6

 

A finanszírozandó gépjárműhöz kapcsolódó szükséges dokumentumok:

 •      Pontosan kitöltött, kereskedő által aláírt, az Erste Leasing Cégcsoport által rendszeresített Gépjármű Műszaki állapotfelmérő lap, melyen az előző Forgalmi Engedély és Törzskönyv szám át kötelezően fel kell tüntetni.
 •      Erste Leasing Cégcsoport szerződött gépjármű- állapotfelmérő partnere által készített független műszaki állapotfelmérés (Erste Leasing Cégcsoport egyedi döntése alapján).

Azon gépjárművek esetében, amelyeknél az Erste Leasing Cégcsoport nem ír elő független műszaki állapotfelmérést, azon gépjárművek esetében 7 db fénykép szükséges az alábbiak szerint :

 •      jobb első oldalról átlósan
 •      bal hátsó oldalról átlósan
 •      vezető ülés felől a belsőtér és műszerfal
 •      km-óra állása (ODO vagy Total)
 •      motortérről
 •      alvázszámról
 •      a két gyári kulcsról és a szervizkönyről (ha van)

Belföldön még forgalomba nem helyezett használt gépjárművek esetén továbbá:
Amennyiben az Eladó nem egyezik meg a külföldi számlán szereplő vevővel, úgy adás -vételi szerződés, vagy bizományosi és adásvételi szerződés (Erste Leasing Cégcsoport által rendszeresített nyomtatványon) szükséges
Külföldön kiállított számla.

 

Megjegyzés: Belföldön még forgalomba nem helyezett gépjárművek esetén minden esetben Erste Leasing Cégcsoport szerződött gépjármű- állapotfelmérő partnere által készített műszaki állapotfelmérés szükséges.

10. A finanszírozási kérelem elfogadását követően a folyósítás feltételeként előírt okmányok, dokumentumok

 

Hitelszerződés esetén:

 •      Hitelszerződés
 •      Biztosítéki szerződések (amennyiben van ilyen)
 •      Adós nevére kiállított számla vagy adásvételi szerződés
 •      Adós nevére kiállított forgalmi engedély (előfinanszírozás esetén nem szükséges)
 •      Hatóság bélyegzőjével ellátott Kérvény Okmányiroda részére (előfinanszírozás esetén nem szükséges)
 •      Megbízási szerződés + adásvételi (Eladó és Adós között), VAGY Bizományosi és adásvételi szerződés (Erste Leasing Cégcsoport által rendszeresített nyomtatvány (Eladó és Kereskedő ill. Kereskedő és Adós között vagy kereskedő saját adás-vételi szerződése), VAGY Kereskedő (Szállító) által kiállított számla. ’Láncátírás’ esetén, amennyiben a forgalmi engedélyben/törzskönyvben szereplő (BM adatbázis szerinti) Tulajdonos nem egyezik a megbízási és adásvételi szerződésben szereplő Eladóval, vagy a bizományosi szerződésben szereplő Megbízóval, úgy adásvételi szerződést vagy számlát kérünk a hivatalos Tulajdonos és az Eladó között!
 •      Érvényes Lezárási egyenleg (diszkont kalkuláció) (másolat, hitelkiváltás esetén)
 •      Különbözet befizetéséről készített nyilatkozat (hitelkiváltás esetén)
 •      Csoportos beszedési megbízás (amennyiben a törlesztő részleteket az Ügyfél csoportos beszedési megbízással kívánja fizetni)

 

Előfinanszírozás esetén benyújtandó egyéb dokumentumok:

 •      60 napnál nem régebbi Igazolás az előzetes eredetvizsgálat elvégzéséről vagy hatályos Határozat vagy Hatósági Bizonyítvány az eredetvizsgálatról

Pénzügyi lízing esetén:

 •      Pénzügyi lízingszerződés
 •      Átadás-átvételi jegyzőkönyv (előlegszámla esetén nem szükséges)
 •      Biztosítéki szerződések (amennyiben van ilyen)
 •      Erste Leasing Cégcsoport nevére kiállított számla (amennyiben az eladó számlaadásra kötelezett (pl: cég, egyéni vállalkozó, stb.))
 •      Adásvételi szerződés (Erste Leasing Cégcsoport nyomtatvány vagy kereskedő saját adás-vételi szerződése)
 •      Önerő megfizetésének igazolása
 •      Erste Leasing Cégcsoport nevére kiállított forgalmi engedély (előfinanszírozás esetén nem szükséges)
 •      Hatóság bélyegzőjével ellátott Kérvény Okmányiroda részére (előfinanszírozás esetén nem szükséges)
 •      Megbízási szerződés + adásvételi másolata (Eladó és Kereskedő között Magyarországon már forgalomba helyezett gépjárművek esetén)
 •      Regisztrációs adó igazolás másolata Magyarországon még forgalomba nem helyezett gépjárművek esetén (NAV igazolása a regisztrációs adó megfizetéséről vagy az Erste Leasing Cégcsoport Reg.adó nyilatkozat nyomtatványa)
 •      Érvényes Lezárási egyenleg (diszkont kalkuláció) (másolat, hitelkiv áltás esetén)
 •      Különbözet befizetéséről készített nyilatkozat (hitelkiváltás esetén)
 •      Csoportos beszedési megbízás (amennyiben a lízingdíjakat az Ügyfél csoportos beszedési megbízással kívánja fizetni)

 

Előfinanszírozás esetén benyújtandó egyéb dokumentumok:
60 napnál nem régebbi Igazolás az előzetes eredetvizsgálat elvégzéséről vagy hatályos Határozat vagy Hatósági Bizonyítvány az eredetvizsgálatról

 

Előfinanszírozás alatt értendő: A finanszírozott összeg folyósításra kerül a gépjármű átírása és az Adósnak/Lízingbevevőnek történő átadása előtt. Ebben az esetben, ha számla kiállítására kerül sor, az Erste Leasing Cégcsoport csak előlegszámlát tud elfogadni.
’Láncátírás’ és belföldön még forgalomba nem helyezett használt gépjárművek esetén, kizárólag utófinanszírozás lehetséges.
’Láncátírás’ esetén, amennyiben a forgalmi engedélyben/törzskönyvben szereplő (BM adatbázis szerinti) Tulajdonos nem egyezik a megbízási és adásvételi szerződésben szereplő Eladóval, vagy a bizományosi szerződésben sz ereplő Megbízóval, úgy adásvételi szerződést vagy számlát kérünk a hivatalos Tulajdonos és az Eladó között!

 

Az Erste Leasing Cégcsoport fenntartja a jogot, hogy a finanszírozás igényléséhez, továbbá a finanszírozási szerződés megkötéséhez további alapfeltételeket és egyéb hitelbírálati feltételeket is meghatározzon és figyelembe vegyen, illetve a szerződő felektől további információt, dokumentációt, illetve biztosítékokat kérjen. Az Erste Leasing Cégcsoport a finanszírozást a saját hitelbírálati feltételei alapján nyújtja.

Nézzen utána CNG átalakítás során mi történik autójával. Tekintse meg a CNG autógáz rendszer árait! Tekintse meg a CNG üzemű flották előnyeit! 01 Használja CNG kalkulátorunkat autója fogyasztásának kiszámításához! Tekintse meg CNG átalakítás esetén lehetséges részletfizetési kondícióinkat! Olvasson a CNG rendszeréről! Ismerje meg munkánkat! Látogassa meg CNG webshopunkat! Keressen a CNG lexikonban! Tájékozódjon a CNG tartályokról! Galéria autógáz üzemre átalakított kocsikról.